Preview Mode Links will not work in preview mode

AZ Podcast


Dec 7, 2020

Deze week spreken AZ-clubwatchers Theo Brinkman en Jeroen Haarsma met presentator Chris Wobben uiteraard uitvoerig over het verrassende ontslag van trainer Arne Slot en het rumoer dat is ontstaan binnen AZ. Hoe moet het nu verder?